Algemene voorwaarden

Artikel 1: aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met Ricardo Croes Fitness BV. De aard van deze overeenkomst is dat u Ricardo Croes Fitness BV inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van dit programma. Ricardo Croes Fitness BV zoals op de voorzijde van deze overeenkomst wordt vermeld, is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

De aanmelding als lid van Ricardo Croes Fitness BV is officieel wanneer de eerste transactie ontvangen is door Ricardo Croes Fitness BV

Indien u jonger bent dan 18 jaar, dient een van je ouders te ondertekenen

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen door Ricardo Croes Fitness BV zijn.

U bevestigd hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het programma ontheft u hierbij Ricardo Croes Fitness BV van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het programma en ontheft hierbij Ricardo Croes Fitness BV van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Ricardo Croes Fitness BV. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekent te maken, ongeacht of dit door Ricardo Croes Fitness BV die de test of trainingen uitvoert wordt gevraagd. Ricardo Croes Fitness BV verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid. Ricardo Croes Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij de coach.

Het lid zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s confidentieel houden.

 

Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Ricardo Croes Fitness BV toe is geheel op risico van het lid.

Artikel 3: Prijzen, betalingen en lidmaatschap.

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Ricardo Croes Fitness niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s en eigenlijke training. Trainingen en programma’s dienen per vooruitbetalingen te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en / of programma’s die niet worden voltooid. U begrijpt dat Ricardo Croes Fitness BV het recht en de bevoegdheid heeft om de coaching op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

 

De trainingen dienen voldaan te worden binnen de contractduur. Trainingen na de contractduur zijn niet meer geldig. Wanneer u eens niet kunt, kunt u bijvoorbeeld de week nadien 1x extra trainen. De training dient hiervoor wel tijdig geannuleerd te worden om de training te behouden. Zie artikel 4.

Een klant die 2x p/w PT volgt mag 12 trainingen per 52 weken kosteloos missen. Een klant die 3x p/w PT volgt mag 18 trainingen per 52 weken kosteloos missen. Dit omdat de gemiddelde klant per jaar 6 weken afwezig is door bijvoorbeeld vakantie/ ziekte. Dit voorkomt dat er hierdoor trainingen verloren gaan.

”Kosteloos mogen missen” betekent het aantal trainingen die je mag inhalen, wanneer je er niet bij aanwezig kunt zijn.

Elke klant die een kortere contractduur heeft worden de kosteloos te missen trainingen verrekent op basis van de contractduur.

Stel je hebt een contract van 26 weken, dan heb je met 2x p/w PT dus 6 trainingen die je kosteloos mag missen en met 3x p/w PT dus 9 trainingen die je kosteloos mag missen.
Wanneer het contract een andere duur heeft wordt deze hoeveelheid op basis hiervan berekent, met afronding naar het dichtstbijzijnde getal. 5.2 Trainingen is dus bijvoorbeeld 5 trainingen, maar 5.6 trainingen is 6 trainingen. 5.5 Trainingen zal naar boven afgerond worden.

Artikel 4: Annulering of te laat komen

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen voor een volledige week of langer vanwege vakantie dienen minimaal 1 week vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer/ per e-mail: info@ricardocroes.be.

U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken waarop de afmelding binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak plaatsvond. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met Ricardo Croes Fitness BV bij te wonen zoals gepland.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.

 

Artikel 5: Klachten en Informatieplicht

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Ricardo Croes Fitness BV. In geval van klachten met betrekking tot Ricardo Croes Fitness BV dient het lid zich te wenden tot de het contactformulier op de website of is het mogelijk een mail sturen naar info@ricardocroes.be

Artikel 6: Voorwaarden

Op onze voorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing. Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Ricardo Croes Fitness BV. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat.

Ricardo Croes Fitness BV is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Ricardo Croes Fitness BV schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Ricardo Croes Fitness BV maakt slechts suggesties.

Artikel 7: Bijzondere afspraken

U begrijpt dat Ricardo Croes Fitness BV niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Ricardo Croes Fitness BV, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Er is resultaatgarantie van toepassing. Wanneer (sub)doelen niet behaald worden binnen de vooraf beloofde duur door Ricardo Croes en de klant heeft alle gevraagde opdrachten die Ricardo Croes hier voor nodig acht uitgevoerd, dan kan een contract vroegtijdig worden stopgezet door de klant. Dit met terugbetaling voor de niet gevolgde trainingen als gevolg. Er is dan geen opzegtermijn van toepassing. Dit kan vanaf 4 weken na de start van startdatum dat het contract is ingegaan.  

Belangrijk!
In alle andere gevallen geldt een opzegtermijn van 4 weken. Deze moet voordat de laatste 4 weken van jouw abonnement ingaan worden gecommuniceerd met de trainer en administratie.

Ik teken dit contract en ga dit contract aan voor de vooraf afgesproken duur (tenzij anders schriftelijk overlegd met Ricardo Croes Fitness BV).

Ik weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en ik ken de prijzen.
Wanneer ik bij de trainingen te laat of niet aanwezig ben, en/ of niet 24 uur van te voren afbel worden deze in rekening gebracht als volledige training.

Als ik niet tevreden ben over een dienst meld ik dit direct mondeling en schriftelijk aan de trainer.

Eerder stoppen kan maar het bedrag van de afgesproken duur wordt altijd in rekening gebracht, met uitzondering van de resultaatgarantie.

Het helpen van mensen in jouw omgeving met gebruik van informatie van Ricardo Croes Fitness BV is ten strengste verboden en betekent onmiddellijke annulering van het abonnement zonder recht op terugbetaling.

Ricardo Croes Fitness BV is bevoegd om het contract vroegtijdig stop te zetten, wanneer u te weinig toewijding toont om uw doelen te behalen. Er wordt niets minder dan maximale inzet verwacht en wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, wordt duidelijk gecommuniceerd met Ricardo Croes.

Artikel 8: Opzegging/ Beëindiging Programma

• Na stilzwijgende verlenging van deze overeenkomst voor bepaalde duur wordt deze overeenkomst verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de overeenkomst schriftelijk is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd. Dit geldt niet voor overeenkomsten met een looptijd van een half jaar/ een volledig jaar die in één keer vooruit zijn betaald, welke van rechtswege eindigen aan het einde van de looptijd.

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen op ieder moment onder vergoeding worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken welke in zal gaan op de eerste dag van de eerstvolgende 4-weken betaaltermijn. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail plaats te vinden op info@ricardocroes.be / per brief (o.v.v. jouw naam + adresgegevens en het programma waar het betrekking tot heeft).

×

Leuk dat je contact met mij wilt opnemen!

Klik op mijn naam en je kunt jouw vraag aan mij stellen via whatsapp.

×